Det Danske Institut for Stress

For studerende

Søger du viden om stress i forbindelse med opgaveskrivning?

Det danske Institut for Stress ønsker at være behjælpelig med viden og information, når studerende skriver opgaver om stress. Det gælder uanset om du er folkeskoleelev, gymnasiealev eller læser på universitetet. 

Derfor er denne hjemmeside spækket med værdifulde pjecer, stress i tal, videoer og forfatterhenvisninger, som er relevant ift at skrive om stress. Vi har desværre ikke ressourcer nok til at besvare personlige henvendelser, eller lave telefon interview. 

Vi kan henvise til de offentlige stress-klinikker i København eller Aalborg kommune samt til stressforeningen

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

Letterhead



T: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011