Det Danske Institut for Stress

Stress symptomer

Hovedpine, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, irritabel = stressKender du dine stresssymptomer?

Dine stresssymptomer er afhængige af flere faktorer, herunder hvor længe du har været under belastning, jævnfør kortvarig og langvarig stress, hvilke ressourcer du er i besiddelse af, og hvor fysisk- og psykisk sårbar du er fra naturens side. 

 • Kortvarig/akut stress = Stress som reaktion.
  En hensigtsmæssig reaktion, idet den øger vores chance for at overleve. Vi oplever et adrenalin sus, hjertebanken og mental klarhed. Hvis vi bagefter er i stand til at slappe af igen, er vores stress reaktion passende eller optimal. Ved akut stress drejer det sig om timer.
 • Langvarig stress= Stress som tilstand.
  Når en ydre belastning varer ved over en længere periode, og vi ikke kan slappe af ind imellem, oplever vi en langvarig belastning med mange ubehagelige stress symptomer, der er farlige for vores helbred, både fysisk og psykisk.

 Her kan du se en liste over hhv. fysiske-, psykiske- og adfærdsmæssige kendetegn eller symptomer på stress:

Det er værd at bemærke følgende:

 • Nogle stresssymptomer kommer tidligere end andre. 
  -Irritabilitet, indre uro og rastløshed er oftest de første psykiske symptomer på stress, som er velegnede i en akut fase. Afhængig af dine arvelige og opvækstmæssige forhold kan den akutte fase gå over i aggressivitet, angst eller udmattelse. 
  - Træthed følger oftest senere i forløbet, og er et psykisk hovedsymptom ved stress.
  - Hukommelses-og koncentrationsbesvær begynder at optræde efter længere tids belastning 
 • Søvnløshed er et symptom, der især ses ved stress/ er stressspecifikt. Hvorimod andre symptomer er non-specifikke, og ses ved anden sygdom, som bør udredes hos din læge.
 • Tendens til relativ umotiveret vredesudbrud, aggresivitet og overreaktion er andre adfærdsmæddige hovedsymptomer på stress. 
 • Ovenstående er fra bogen "Stress og Arbejde" af Bo Netterstrøm, 2014.

Fysiske kendetegn

Psykiske kendetegn

Adfærdsmæssig kendetegn

Hjertebanken
Brystsmerter
Svedture
Indre uro
Rysten på hænderne
Svimmelhed
Hovedpine
Muskelspændinger i nakke og skuldre
Tics
Frysen
Åndenød
Mavesmerter
Rumlen i maven
Hyppig vandladning
Diarré
Kvalme
Appetitløshed
Vægttab
Nedsat libido og potens
Hyppige infektioner
Forværring af kronisk sygdom

Ulyst
Træthed
Hukommelsesbesvær
Koncentrationsbesvær
Rastløshed
Irritabilitet
Angst
Nedsat humoristisk sans
Følelse af udmattethed
Depression

Søvnløshed
Lav selvfølelse
Hyperventilation
Følelseskulde
Uengagerethed
Indesluttethed
Vrede
Aggression
Mistro
Nedsat præstationsevne
Ubeslutsomhed
Øget brug af stimulanser
Medicinmisbrug
Øget sygefravær

 TEST DIN STRESS: 

Nedenstående test er fra pjecen "Kender du til stress?" fra Sundhedsstyrelsen 2007.
Sæt et kryds for hvert spørgsmål, hvor du ser højest 4 uger tilbage i tiden. Hvis du har 5 kryds eller flere i den røde kolonne, skal du overveje at gå til din læge og blive undersøgt. 

Test din stress

Har du ofte hørt dig selv sige: Jeg kan ikke sove, eller jeg kan ikke falde i søvn ?. Har du ofte hovedpine, er irritabel og vred ? Har du kort lunte, eller er du ofte ked af det ? Jeg kan ikke huske fra min næse til min mund, jeg er glemsom, jeg har svært ved at koncentrere mig. Ja så ved du nu, at du sandsynligvis er stresset, og er nødt til at gøre noget ved det. 

Kontakt psykolog, MBSR-lærer og stress-ekspert Benita Holt Rasmussen for uforpligtende samtale med henblik på videre forløb og behandling.

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011