Det Danske Institut for Stress

sygemelding med stress

Hvis du overvejer en sygemelding pga. stress, så tag din praktiserende læge med på råd. En sygemelding kan være nødvendig, hvis du har haft alvorlige stress-symptomer igennem længere tid. Nogle stressramte oplever at være så syge, at de må sygemeldes på fuld tid, andre kan nøjes med en delvis sygemelding.mulighedserklæring
Er du ansat på en arbejdsplads, skal du også kontakte din leder, samt din tillidsrepræsentant eller HR-afdelingen. Er dit forhold til din nærmeste leder konfliktfyldt, kan du starte med at kontakte tillidsrepræsentanten eller HR. Det er også muligt at kontakte din fagforening for hjælp og støtte. Iøvrigt er der på mange arbejdspladser procedurer i forbindelse med sygdom, som er beskrevet i personalepolitikken. Det er fx procedurer omkring sygemelding, sygesamtaler mellem arbejdspladsen og den sygemeldte osv. I sygedagpengeloven er der en række regler om kontakten mellem arbejdspladsen og den sygemeldte og regler for dokumentation for sygdom. Det er en vigtig opgave for tillidsrepræsentanten at være med til at sikre, at den sygemeldte overholder reglerne.

Lægen sygemelder ikke længere- det gør du selv:

Sygemeldinger fra lægen eksisterer ikke længere. De er blevet erstattet af bl.a. mulighedserklæringen. Du bør tale med din læge omkring sygemeldinger pga. stress, men du sygemelder dig selv ved at kontakte din arbejdsgiver. Under en længerevarende sygemelding bør du holde lægen opdateret. 

Mulighedserklæringen:

Ifølge sygedagpengelovens § 36a kan arbejdsgiveren forlange en lægeerklæring i form af en mulighedserklæring. Erklæringen skal afgives på en godkendt blanket. Du kan læse mere om vejledning til TR ved sygefravær her. Mulighedserklæringen er et dialogredskab mellem lægen, den sygemeldte og arbejdspladsen, som har til formål at hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdet. Erklæringen rummer en beskrivelse af, hvilke typer arbejdsopgaver, du vil kunne varetage og en vurdering af, hvor længe sygdommen forventes at vare. Mulighedserklaringen udarbejdes dels af lægen, dels af arbejdspladsen, hvis din arbejdsplads ønsker det. Det er arbejdsgiver der betaler for erklæringen. 

Kommunens jobcenter:

Kommunens jobcenter involveres ved længere sygemeldinger. Du vil blive kontaktet af din kommune, og det er vigtigt at svare på brevet indenfor tidsfristen. Din sagsbehandler kontakter dig for en nærmere udredning af din situation; hvilke muligheder der er for gradvis at genoptage arbejdet. Sagsbehandleren skal også vurdere, hvorvidt din arbejdsevne er truet, og vurdere dit behov for behandling. 

Læs også om sygemelding under FAQ om stress.

 

EFTER STRESS - at komme tilbage til arbejde efter stress. Læs om at komme langsomt tilbage igen med gradvis optrapning samt restitutionsdage. Pjecen er udarbejdet af Arbejdsmedicinsk Klinik Herning. 

 

Kilder: Sundhed.dk, dansk psykolog forening samt "Kort og godt om stress" af Ladegaard, Rasmussen og Netterstrøm (2014)

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011