Det Danske Institut for Stress

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness er:
 • At være bevidst nærværende, uden forventninger til, hvad der skal ske. Man forholder sig åbent, venligt og ikke-dømmende over for det, der sker.
 • At turde være i øjeblikket, hvad end det byder på
 • En højere mental evne, der kan trænes og udvikles.
 • En ældgammel buddhistisk meditationsform, der har dybtgående betydning for vores nutidige livsomstændigheder.
 • Den engelske oversættelse af Pali ordene "sati " og "sampajana", der i sin helhed betyder opmærksomhed, omtanke og skarpsindighed.
Mindfulness er ikke:
 • I konflikt med nogen overbevisning, trosretning eller tradition
 • Afslapning
 • Positiv tænkning
 • En hurtig vej til symptomreduktion
Mindfulness træning kan:
 • Gør dig bedre i stand til at regulere dine følelser
 • Øger din følelsesmæssige tolerence, så du bliver bedre i kontakt med ubehagelig stimuli.
 • Forbedre din evne til bevidst nærvær og neutral iagttagelse, dvs. forbedrer din mindfulness evne.
 • Evnen til neutral iagttagelse af indre og ydre stimuli er signifikant forbundet med større psykologisk trivsel
 • Gør dig bedre i stand til at håndtere dårligt humør 

Super god og kort artikel i videnskab.dk om mindfulness og MBSR forløbet ved Jacob Piet.

Hvordan virker Mindfulness ?

Hvad har mindfulness med effektiv stress-håndtering at gøre?

Mindfulness Journal er en gratis online resource, der publicerer de seneste forskningsresultater indenfor mindfulness.

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011