Det Danske Institut for Stress

MBSR Lærer uddannelsen efter CFM standarder

 Oasis krav og standarder pr 1 marts 2013:

Trin 1: For optagelse på MBSR lærer uddannelsen kræves følgende:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR forløb. Her deltager du på lige vilkår med andre kursister. Find her kvalificerede MBSR forløb.
 • Deltagelse i mindst ét (1) 5-10 dages mindfulness retreate, der er ledet af en underviser, og som foregår i stilhed. At kunne undervise i mindfulness kræver at du underviser ud fra dine egne erfaringer og oplevelser med mindfulness meditation. Derfor skal du have et vist kendskab til mindfulness, før du optages på MBSR uddannelse. Her finder du kvalificerende retreats.

Trin 2:  Selve MBSR uddannelsen kræver deltagelse i følgende:

 • Deltagelse i Practicum, eller det der svarer hertil.
 • Deltagelse i ”MBSR i Mind-Body – 7 day residential training”
 • Indledende undervisningserfaring (preliminary teaching experience): Efter at have deltaget i Practicum, opfordres du til at undervise i kortere sessioner og workshops baseret på elementer af MBSR undervisningsmaterialet (curriculum)
 • Fortsat personlig og professionel udvikling, der omfatter en vedvarende, daglig mindfulness praksis, yoga-eller anden kropsorienteret arbejde samt relevant professionel uddannelse og træning. To (2) eller flere 5-10 dags mindfulness meditations retrætes i stilhed med en lærer som underviser er et mindstekrav før deltagelse i TDI.
 • Essentielle studier: Efter at have gennemført Practicum opfordres du til at fordybe dig i vigtige temaer med relevant I forhold til din forståelse af at undervise I MBSR. Disse studier inkluderer emner så som forskningen bag mindfulness, basal forståelse af stresses fysiologi, brugen af fortællinger og metaforer I undervisningen, erfaringspædagogik, samt en forståelse af gruppedynamik og interpersonel mindfulness.
 • Teacher Development Intensive/TDI”, eller tilsvarende.

Trin 2 afsluttes med succesful at have deltaget og gennemført TDI, hvorefter man er kvalificeret til at undervise i det fulde 8-ugers MBSR forløb.

Trin 3: At uddybe din erfaring og oplevelse som MBSR Lærer.

 • Undervise i mindst fire (4) 8-ugers MBSR forløb. (Fuld certificering som MBSR instruktør kræver at have undervise mindst otte (8) fulde MBSR forløb.
 • Undervise mindst et (1) fuldt MBSR forløb under supervision.
 • Udvikle, uddybe og raffinere din forståelse af MBSR og dens metode gennem videre supervision, studier, undervisningserfaring mv.
 • Videre personlig og professionel udvikling.  Dette inkluderer egen daglig mindfulness praksis, yoga- eller anden kropsorienteret træning, relevant professionel uddannelse og træning. På dette trin kræves tre (3) eller flere retrætes i stilhed med en lærer som underviser.

Trin 3 evaluering: Når du opfylder alle kravene i trin 3, vil du og din supervisor i fællesskab lave en evaluering af dine fremskridt. Herefter kan du måske blive bedt om at forfine og videreudvikle din forståelse ved hjælp af mere læsning, egenpraksis, undervisning og/eller mere supervision. Når du på tilfredsstillende vis møder alle de praksis standard kriterier, der er udviklet af Center for Mindfulness, vil det næste trin være at forberede dit undervisningsmateriale i forbindelse med MBSR Lærer Certificerings Review. Du bør også fortsætte med at undervise MBSR forløb samt uddybe din egenpraksis gennem retrætes som led i at opfylde kravene i Trin 4. 

Trin 4: Certificering som MBSR Lærer.

I MBSR Lærer Certificeringen anerkender CFM din grundige forståelse og fagligt solide undervisning af MBSR undervisningsmateriale (curriculum). Minimumkravene for at deltage i MBSR Lærer Certificerings Review er:

 • Opfyldelse af alle punkterne i trin 3
 • Undervisning i mindst otte (8) fulde MBSR forløb.
 • Deltagelse i mindst fire (4) mindfulness meditations retrætes.
 • Fortsat egen daglig mindfulness meditations praksis samt yoga-eller kropsorienteret træning.
 • Professionel uddannelse på masterniveau eller tilsvarende erfaring.
  (Professional graduate degree or equivalent experience). Graduate degree, eller graduateniveau tages efter opnåelse af en bachelorgrad, og svarer til den danske kandidatgrad.

MBSR Lærer Vurdering: Efter gennemgang af dit materiale i Certificerings Review, kan det være at du bliver bedt om at forfine og uddybe din forståelse gennem yderligere læsning, egenpraksis, undervisning og/eller supervision. Når du på tilfredsstillende vis opfylder alle krav i forbindelse med undervisningskompetence i overensstemmelse med praksis standarder for MBSR Lærer etableret af Center for Mindfulness, vil du blive tildelt MBSR Lærer Certificering.

Fortsat personlig og professional udvikling.

Du opfordres til fortsat personlig og professionel udvikling og udforskning gennem:

 • Mindfulness meditation – daglig praksis og stilheds retrætes. Dit fortsatte og vedvarende engagement i din daglige mindfulness meditations praksis, såvel som i stilhedsretrætes med lærer undervisning, vil uddybe din forståelse af, hvad det kræver for at være en kvalificeret og velforberedt MBSR Lærer.

 • Engageret i fortsat personlig psykologisk udvikling. Dit fortsatte engagement og lyst til at lære så meget som muligt omkring din egen personlighed og relationsmønstre er nødvendig hvis du ønsker at blive en effektiv MBSR Lærer. Denne viden kræver vedvarende selv-udforskning og indre (dybdepsykologisk) arbejde.

 • Træning i hatha yoga eller andre former for kropsorienteres opmærksomheds praksis. Anerkendelsen af kroppen som essentiel i forståelsen af mindfulness. Center for Mindfulness anbefaler at du dyrker hatha yoga og andre former for kropsorienterede metoder.

 • Opnåelse af, eller på vej til opnåelse af en videregående masteruddannelse eller arbejdserfaring svarende til samme niveau.
  At undervise i MBSR kræver en intellektuel forståelse af den forskningsbaserede-, medicinske- og uddannelsesmæssige baggrund for MBSR, samt en evne til at videreformidle disse aspekter i undervisningen. På baggrund heraf er det vigtigt at opnå en mastergrad indenfor et område, der har forbindelse til MBSR. Psykologi, Lærerfaget (education) samt medicin er typiske (sundhedsfaglige)områder, men enhver uddannelse, der vægter en forståelse af sammenhængen mellem krop og sind, samt har en klinisk vinkel, vil sandsynligvis være acceptabel. Hvis du går efter MBSR Lærer Certificering skal du have en faglig uddannelse på masterniveau (graduate degree), eller demonstrere forståelse/kompetence på tilsvarende niveau gennem arbejdsrelevant erfaring i et tilstødende område.

Oversat til dansk af psykolog Benita Holt Rasmussen. For at læse de originale Oasis krav og standarder hos Center for Mindfulness, se http://www.umassmed.edu/cfm/oasis/indepth/index.aspx

Vedr. danske og amerikanske universitetsgrader, se her http://www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=5932

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011