Det Danske Institut for Stress

Kronisk smerte

Mindfulness kan mindske kronisk smerte

Da Jon Kabat-Zinn for over 30 år siden startede med at undervise i MBSR på Massachussets Universitetets Medicinske Afdeling, var det i første omgang kronisk smertepatienter, han behandlede. Patienter som var blevet henvist af deres læge. En af disse læger er John Zawacki, der også er prisbelønnet professor i midicin på samme hospital som Kabat-Zinn. Zawacki fortæller i bogen " Psyke og Helbredelse" af Bill Moyers, i kapitlet "Stressreduktion", at det ofte er i frustration, at man som læge henviser sine patienter, fordi man ikke selv kan gøre mere. Zawacki henviser ofte folk med smerte; patienter med smerter, de ikke kan kontrollere. "Når vi ikke kender årsagen til smerterne, og hverken smertestillende medicin eller smerteklinikken har kunnet hjælpe, henviser vi patienterne til stressreduktionsklinikken (Center for mindfulness-MBSR forløbet), så de kan lære at leve med deres smerte og nogle gange slippe af med den"-udtaler han.  MBSR kurserne har lært os, at patienterne kan hjælpes til at finde en styrke i sig selv, og at vi læger ikke behøver have alle svarene. Patienter kan finde ud af mere om sig selv og lære at lægge deres livsvaner om og forholde sig til de følelsesmæssige aspekter af deres lidelse. Zawacki fortæller endvidere, at de forandringer kan kan se hos sine patienter, efter de har deltaget i det 8-uger lange MBSR forløb, bl.a. omfatter en bedre forståelse af, at de kan tilpasse sig, og at de kan klare deres daglige aktiviteter på trods af ubehag, og at de kan nyde livet mere. Patienterne har stadig smerter af og til, men de kan forholde sig til dem på en måde, som ikke griber ind i deres daglige gøremål, og det er en virkelig stor fordel. Man kan se at de har fået det bedre i deres ansigter, de ringer heller ikke så tit, kommer mindre hos lægen, og har mindre brug for medicin. I al almindelighed er de blevet mere lykkelige.  

Zawacki har over 25 år bag sig som læge, og han fortæller åbenhjertligt om sine erfaringer, og hvad han har lært om psykens rolle i forhold til helbredelse. "Jeg er virkelig overrasket over, hvad der sker med folk, når de begynder at tro på, hvad de kan gøre for sig selv, og begynder at holde af sig selv. Der er utrolig mange, der oplever følelsesmæssig smerte, og det har enorm indflydelse på kroppen. For eksempel er det ofte sådan, at folk har kroniske mavesmerter i stressende situationer. Når de lærer, at deres smerter er en fysisk manifestation af deres ængstelse, finder de ud af, hvordan psyken spiller en rolle for deres fysiske tilstand, og hvordan det kan have en positiv virkning at finde en måde at lette denne ængstelse på"

Sammenhængen mellem mindfulness og smerteoplevelse:

Der findes idag en omfattende viden om, hvordan mindfulness træning kan mindske smertepatienters lidelse, så de oplever en større velvære i deres dagligdag, oplever at kunne gøre noget ved deres situation. Det kan være svært at lære at leve med kronisk smerte, men vha mindfulness træning er der en vej frem.

Kronisk smerte er en kompleks lidelse, som både består af de rå sanseoplevelser, men også af de tanker og følelser, der opstår i kølvandet på den fysiske ubehag. Da kroppen ikke er en maskine, kan kronisk smerte også være svær at "fixe". Udover den fysiske komponent af kronisk smerte, er der også altid en mental komponent. Det betyder tilgengæld at du kan påvirke din samlede smerteoplevelse i nogen grad ved at mobiliserer dit sinds indre resourcer. 

Hos det danske Institut for Stress tilbyder vi åbne MBSR kurser, hvor du som smertepatient kan lære at blive bedre til at håndtere dine smerter. Det er helt samme kursus som det Zawacki henviser sine patienter til på Massachussets Hospitalet. Se her for nærmere information om de næste MBSR forløb.

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011