Det Danske Institut for Stress

Har du råd til at gå ned med stress?Uanset om du bliver fyret eller ej, er der stor risiko for, at du bliver stresset på dit arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra Professor Chandola fra Manchester Universitetet i England. Undersøgelsen hedder "Stress at Work", og her viser tallene, at arbejdsrelaterede stressorer på blot ét år er stedet markant med 4 %  (til forskel fra en tidligere årlig stigning på mellem 0,5%-1%). Den økonomiske krise rammer både dem, der fyres, men også i høj grad dem, der bliver tilbage. De mærker et øget arbejdspres og arbejder ofte flere timer for at kompensere for de ekstra hænder, der nu mangler. De arbejdsrelaterede stressorer så som øget arbejdsbyrde, konflikter, organisatoriske forandringer og manglende job sikkerhed, er altså steget markant, og de ansatte betaler en høj pris i form af øget risiko for depression, angst, selvmord, arbejdsrelaterede skader samt 50 % større risiko for hjertekarsygdomme. En pris der er højere for den enkelte og for samfundet, end for virksomheden, fordi det er samfundet der betaler for hospitalsregningen forbundet med både fysisk-og psykisk sygdom.  Professor Chandola slutter af med at konstatere, at stress er et fælles anliggende, der må tages hånd om på alle niveauer; både individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt. 

Alle virksomheder har et medansvar for deres ansattes velbefindende, og skal have en handlingsplan for, hvordan man både forebygger og håndterer den stress, der uløseligt er forbundet med arbejdet. Det danske Institut for Stress tilbyder programmet "Mindfulness i Erhvervslivet" til alle størrelser virksomheder, der søger en effektiv og videnskabeligt underbygget metode til at forebygge og håndtere stress hos deres ansatte. 

Venlig hilsen Benita Holt Rasmussen+

 Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011