Det Danske Institut for Stress

Mænd og Stress



#mændogstress # Mændssundhed

Kære Mand,

Du betyder med stor sandsynlighed noget for andre; din kone eller kæreste, din partner, dit barn/børn, dine søskende, dine forældre, dine venner og kolleger. Det glemmer du sikkert ofte, når du har det skidt! Men lad vær med at bagataliserer dine symptomer, og søg hjælp.!

Rådene kommer fra Svend Åge Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet og mangeårig forsker i Mænds Sundhed, og siden 2004 formand for "Selskab for Mænds Sundhed".

Han fortæller, at mænd begår selvmord næsten fire gange så hyppigt som kvinder, som konsekvens af ubehandlede psykiske lidelser. Problemet er, at det er svært at spotte, når mænd har det rigtig dårligt. Det skyldes ifølge Svend Åge Madsen tre ting, nemlig det, at 1) mange mænd har modstand mod at søge hjælp; de kan ikke lide at være i patientrollen, 2) de har det med at bagataliserer deres symptomer, dvs. er for optimistiske omkring eget helbred, og 3) de har også særlige reaktionsmåder, der adskiller sig fra kvindernes.

Mænd har som sagt særlige reaktionsmåder, når de har det dårligt, og er stressede. De er ikke lige så gode til at snakke om deres følelser, som deres kæreste eller kone er, og derfor går de også ofte i længere tid uden at søge hjælp. Det der kendetegner en stresset mand, kan enten være:

- et højt aktivitetsniveau, der maskerer den indre uro, eller
-han trækker sig fra omgivelserne og vender sig mere indad,
-måske han bedøver sig med alkohol eller andre rusmidler,
-men det kan også være, at han træner meget hårdt efter arbejde.

Prøv lige at se denne liste over mandens særlige reaktionsmønstre ved stress og depression:
Kan du kende noget af det?                                                                                                           

Mandlige reaktioner1:

 

Vredesudbrud

Aggresivitet

Svag impulskontrol

Irritabilitet

Destruktiv tankegang
Lav Stresstærskel
Rastløshed   

Misbrug.

 

Mandlige reaktioner2:

Tilbagetrækning fra relationer-(benægtes eventuelt)

Overworking-besættelse

Benægtelse af smerte
-bl.a. sorg og savn
Rigide krav om autonomi
Ser relationer som en del af problemet i stedet for en ressource
Afvisning af hjælp              

Voldsom selvkritik

Kilde: Svend Åge Madsen, Chefpsykolog på Rigshospitalet.

 

Manglende sprog for følelser

Mange mænd mangler et nuanceret sprog for følelser. For mens piger oplæres i følelsernes nuancer og sprog, så leger drengene med sværd eller går til fodbold. Udviklingspsykologisk giver det også mening, for det  var ikke så nyttigt for urmanden, at skulle føle efter, før han handlede. Derimod var det kvindernes domæne at skulle fungere i en social flok. Derfor kan du være sikker på, at hvis en mand sige ”Jeg er bare så træt for tiden”, at der så ligger mere under, end bare et par nætters forstyrret søvn.

Nej, det her med at tale om følelser, det er kvindernes domæne. Mænd er bedre til at handle sig ud af problemerne, at fixe tingene. Udfordringen er bare, at komplekse problemer og stressorer ikke sådan lige lader sig løse hurtigt. Det kan fx. være svært at finde den rette balance mellem arbejde og fritid, eller man er oppe imod svær sygdom eller langvarige fysiske smerter. For mange er den næste naturlige (men uhensigtsmæssige) copingstrategi, hvis problemet ikke kan fixes, at man ignorere det. Og hvis det ikke længere kan ignoreres, så dulmes og bedøves.......

Desværre er følelsesmæssig smerte  en ret svær størrelse af bestikke. Og måske du har måtte sande i dit eget liv at strategierne med at fixe, ignorere eller dulme ikke virker i det lange løb? Enten betaler du selv prisen, eller også gør dine nærmeste.

Det gode råd:

Benita Holt Rasmussen har som psykolog og MBSR-lærer undervist hundredvis af mennesker med stress. Hun siger "Vi ved, at al undgåelsesadfærd forværre psykisk lidelse, men også at eksponering fremmer psykisk sundhed". Hendes råd til dig er derfor, at du har brug for nye redskaber til at møde stress og svære følelser. I stedet for at løbe væk fra ”monstret”, skal du lære at se det i øjnene og turde være i kontakt med det. 

Disse nye redskaber kan du træne meget intensivt i et gruppeforløb, hvor der arbejdes med mentaltræning. En større psykologisk fleksibilitet er målet vi sigter efter. Lære at rumme kropslige fornemmelser og sansninger, svære følelser. Få et ordforråd, så vi kan tæmme ”monstret”. "If you name it, you tame it”, som man siger på engelsk.

Kom og vær med på det næste forløb. Hos det danske Institut for Stress har vi igennem det sidste års tid omkring 25-50 %  mænd* på holdene. Forløbet hedder ”Mindfulness-baseret Stress Reduktion”, og undervises af yderst kompetente universitetsuddannede MBSR-lærere.

 

Læs her, hvad andre mænd har udtalt om forløbet:

 • "Forleden (i slutningen af MBSR forløbet) målte jeg mit  blodtryk og puls, og det var de pæneste værdier nogensinde i mit voksenliv".
  -Mads, MBSR-deltager sensommer 2016 

 

 • "Jeg oplever mere overskud og færre selvkritiske tanker. Og så var heldagsretræten utrolig god for mig og meget givende."
  -Andreas, MBSR-deltager foråret 2017

 

 • "Det har været et utrolig godt og lærerigt forløb og du har været en fantastisk underviser. Tak for det!"
  -Henrik, MBSR-deltager sensommer 2016

 

 • "Jeg er blevet opmærksom på, at det ikke hjælper at flygte fra sine tanker og følelser- men acceptere de er der som en del af mig og rumme dem"
  -Lasse, MBSR-deltager foråret 2017

 

* Vi kan dog ikke garantere dig denne andel, hvis du melder dig til. Men du vil højst sandsynligt ikke være den eneste mand på holdet! 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

Letterhead



T: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011